Baza obiektow turystycznych
 
Wybierz kategorie
O nas
CRiPT - Centrum Rozwoju i Promocji Turystyki dla obszaru LGD Stobrawskiego Zielonego Szlaku
 
 
Zadaniem CRiPT jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych, edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich, umożliwienie rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich. Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. Promocja i ochrona najcenniejszych walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki , zawarta w realizacji przedsięwzięcia zdefiniowanego w Lokalnej Strategii Rozwoju "Stobrawski Szlak-turystyka i rekreacja dla ciekawych i aktywnych".
 
 
Zobacz również:
 
© netkoncept.com