Baza obiektow turystycznych
 
Wybierz kategorie
Gmina Lubsza
Gmina Lubsza zajmuje powierzchnię około
213 km2
i jest największą pod względem obszaru gminą w województwie, tworzy ją 31 miejscowości -
21 sołectw
i
10 przysiółków.
Gmina położona jest w zachodniej części województwa opolskiego, jej zachodnie granice są zarazem granicami województw opolskiego i dolnośląskiego. Od południa graniczy z Miastem Brzeg i Gminą Brzeg, a ich naturalną granicą jest rzeka Odra. W części północno-wschodniej gmina graniczy z gminami Namysłów, Świerczów i Popielów.
 
W północno-wschodniej części przebiega linia kolejowa Opole - Wrocław - Nadodrze ze stacjami kolejowymi w Mąkoszycach i Rogalicach.
Przez gminę przebiegają dwie drogi krajowe:
- nr 457 - Pisarzowice - Opole
- nr 453 - Brzeg - Lubsza - Namysłów.
 
Lubsza jest gminą rolniczą - 45,5% powierzchni gminy zajmują użytki rolne - około 1/3 stanowią dobre gleby klas I - III, pozostała zaś część, zwłaszcza na północy gminy to gleby piaszczyste i mało urodzajne, klas IV - VI.
Około 46% powierzchni stanowią lasy, w których znaczne obszary objęte są ochroną rezerwatową. Na terenie gminy usytuowana jest część Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, znajdują się tutaj też rezerwaty przyrody: Leśna Woda, Lubsza, Rogalice i Śmiechowice
 

Położenie gminy w dolinie Odry (część gminy leży poniżej poziomu wody) spowodowało, iż na tym terenie znaczne były skutki powodzi z lipca 1997 roku. Zalanych zostało 13 miejscowości w gminie, łącznie pod wodą znalazło się około 69% powierzchni gminy. Pod wodą znalazło się 72% budynków mieszkalnych, ucierpiało przeszło 6.200 mieszkańców.

Położenie gminy w obszarze bezpośredniego i pośredniego zagrożenia powodziowego może stanowić o podejmowanych na tym terenie przyszłych działaniach - nie powinno się na tym obszarze: prowadzić wielkoprzestrzennych upraw polowych, składować wszelkich materiałów, lokalizować zakładów wykorzystujących szkodliwe substancje, można natomiast użytkować te tereny jako trwałe użytki zielone, sadzić drzewa i krzewy, przeznaczyć teren pod zabudowę rekreacyjno-wypoczynkową.

 

 

Przejdź do:

© netkoncept.com